Virtuemart Extensions

Archiv článků

Pomoc podnikatelům v době koronaviru Covid- 19

8.6.2020
NOVINKY

V průmyslovém sektoru je v současné době možné využít těchto druhů podpory:

Covid III.
Tento druh podpory je určen OSVČ a malým až velkým podnikům zaměstnávajícím až 500 osob. Spolupracující komerční banka bude poskytovat úvěry a Českomoravská záruční banka za ně vystaví záruky.

Více informací zde: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/

Covid Plus

Program vznikl za účelem podpory firem s více jak 250 zaměstnanci.  Jedná se o poskytnutí záruk stejně jako v případě Covidu III.

Více informací zde: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/tuzemskym-exporterum-a-firmam-pomohou-za-38304

Novela zákona o spotřebitelském úvěru

Jedná se o odklad splátek běžným spotřebitelům, OSVČ a firmám za podmínky, že byl úvěr sjednán před 26.3.2020.

Více informací zde: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/senat-dal-zelenou-pulrocnimu-odkladu-spl-38183

Liberační balíček Ministerstva financí

Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020.

Více informací zde: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-liberacni-danovy-balicek-37844

Liberační balíček Ministerstva financí II.

Doplňuje první liberační balíček o další opatření jako je například prominutí červnové zálohy na daň z příjmů.

Více informací zde: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943

Covid nájemné

Podnikatelům, na které dopadla pandemie koronaviru a přijatá nařízení, stát za období od 1. dubna do 30. června 2020 uhradí polovinu nájemného za provozovny v případě, že pronajímatel sleví nájemci z nájmu 30 %. Aktuální záměr počítá s tím, že 50 procent přispěje stát, 30 procent pronajímatel a 20 procent nájemce. Vše bude dobrovolné. Pokud na to pronajímatel nepřistoupí, stát částku nevydá.

Více informací zde:https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/pomoc-statu-s-najemnym-dotacni-program-mpo-ceka-evropska-notifikace--254704/

Kompenzační bonus pro společníky malých s.r.o

Kompenzační bonus je určen fyzickým osobám, které jsou společníky ve společnostech s ručením omezeným a jejichž podíl není představován kmenovým listem. Program je spravován a vyplácen finanční správou.

Více informací zde: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/snemovna-schvalila-podporu-pro-spolecnik-38411

Pozastavení EET

K pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro fyzické i právnické osoby spadající do všech fází EET došlo již v době nouzového stavu. Tato úleva potrvá do 17. srpna 2020.

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/dotazy-a-odpovedi/eet

Protikrizový daňový balíček

Pokud poplatník v důsledku nouzového stavu vykáže za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, bude si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018. Díky tomu získá ve formě vratitelného přeplatku zpět daň či její část zaplacenou za tato zdaňovací období.

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ministerstvo-financi-preklada-vlade-prot-38580


Upozorňujeme, že výše zmíněné informace mohou podléhat změnám. Ujistěte se prosím o jejich aktuálnosti na www.vlada.cz a na www.mfcr.cz.