Otočný stůl DETRON GXA-320H s průměrem unášecí desky 320 mm
 

otočný stůl DETRON GXA-320Hs průměrem unášecí desky 320 mm
šnekový převod 22 min-1
servo pohon: Mitsubishi
zpevňování: hydraulické
převodník tlaku vzduch - olej (síla zpevnění:37 kg /cm2)

Obnovit
Zavřít okno