TECHNICKÉ ČLÁNKY

Rozdělení CNC obráběcích strojů

6.10.2016
TECHNICKÉ ČLÁNKY

Obráběcí stroje rozdělujeme:

Soustruhy: Hlavní pohyb vykonává rotující obrobek a nástroj je posouván proti obrobku.

Frézky: Hlavní pohyb vykonává rotující nástroj, který je posouván proti statickému obrobku.

 

Podle použití rozdělujeme soustruhy:

CNC soustruh nebo také CNC soustružnické centrum je univerzální stroj pro přesné soustružení rotačních obrobků, většinou je vybaven otočnou nástrojovou hlavou pro 12 nástrojů a manuálním nebo programově řízeným koníkem. Kromě soustružnických nožů je také možné do nástrojové hlavy upínat naháněné rotační nástroje (např. upínače VDI) a provádět také mimostředné operace jako je frézování drážek a osazení, mimostředné vrtání přírub apod.

Horizontální CNC soustruhy v nabídce macmatic naleznete zde.

 

Dlouhotočný CNC soustruh nebo také dlouhotočný CNC soustružnický automat je stroj pro soustružení dílců z tyčového materiálu, který je vybaven automatickým podavačem tyčí a mechanismem pro vyhazování hotových dílců. Tyto stroje jsou určeny pro velké série s minimálními nároky na zásah obsluhy.

 

Svislý (vertikální, karuselový) soustruh je stroj vhodný pro obrábění těžkých přírubových dílců většího průměru. Při vodorovném upnutí nedochází k deformaci vlivem upnutí. Nástrojová hlava karuselu může být kromě soustružnických nožů osazena také naháněnými frézovacími nástroji, případně zařízením pro unášení brusného kotouče.

Vertikální (Karuselové) CNC soustruhy v nabídce macmatic naleznete zde.

 

Multifunkční CNC soustružnické centrum – sdružuje v podstatě soustruh a frézku, chcete-li soustružnické a frézovací centrum do jednoho stroje. Může být vybaven vřetenem a protivřetenem a kyvnou frézovací hlavou. Stroj je většinou vybaven řetězovým zásobníkem nástrojů a je možné vyrábět technologicky složité dílce. Díky plynulému řízení kyvné hlavy je možné frézovat například tvarově složitá ozubení nebo soustružit složité tvary s měnící se geometrií soustružnického nože. Dílec je možné obrobit z části v hlavním vřetenu a přechycením do protivřetene dokončit kompletní obrobení dílce. V případě, že je stroj vybaven také současně spodní nástrojovou hlavou, je možné provádět souběžně obrábění na obou vřetenech a tím dochází k velkému snížení obráběcího času a snížení neproduktivních časů během obrábění.

 

Podle použití rozdělujeme frézky:

Vertikální obráběcí centra jsou univerzální stroje určené k obrábění menších obrobků, upínaných do svěráku nebo přímo na stůl. Využitelnost těchto strojů je poměrně široká pro běžnou sériovou a kusovou práci. Stroje jsou vybaveny zásobníkem nástrojů (běžná kapacita je 30 nástrojů) a ramenovým mechanismem pro automatickou výměnu. Otáčky vřeteníku mohou běžně dosahovat 10 000 ot/min. Vertikální obráběcí centra jsou většinou konstrukčně řešené jako rychlostní. To znamená, že pro dosažení efektivního úběru materiálu se používají rychlostní nástroje s velkou rychlostí posuvu a menší hloubkou řezu. Vertikální obráběcí centra konstrukce typu C s křížovým stolem jsou nejčastěji používaná frézovací centra. Některá vertikální frézovací centra je možné vybavit vysokootáčkovými vřeteny, pozměněnou dynamikou kuličkových šroubů, dodatečným chlazením a kompenzací teplotních roztažností. Takto upravená centra pak slouží k formařským aplikacím a jejich vřetena běžně dosahují 24 000 min-1. V extrémních případech se lze setkat se speciálními vysokootáčkovými vřeteny, u kterých maximální otáčky vřetene přesahují 60 000 otáček za minutu.

 Vertikální CNC frézovací centra v nabídce macmatic naleznete zde.

 

Horizontální obráběcí centra jsou stroj určené především k sériové výrobě náročnějších dílců, většinou deskového, skříňového nebo rotačního tvaru. Vřeteno stroje je uloženo vodorovně – horizontálně, což umožňuje větší pracovní rozsah pro vrtací a vyvrtávací operace a usnadňuje výplach třísek vznikajících při obrábění. Pracovní stůl je otočný, čímž je možné obrobit dílec ze čtyř stran, včetně volitelného natočení pod úhlem. Díky tomu je možné obrábět velmi složité tvary nebo použít systém tzv. upínacích věží, který dovoluje upnutí velkého množství obrobků na relativně malou plochu pracovního prostoru. Horizontální centra vybavená paletovou výměnou jsou schopná pracovat v nepřetržitém cyklu obrábění, kdy výměna dílců probíhá v překrytém čase. Horizontální konstrukci mohou mít také pětiosá CNC frézovací centra a to jak s použitím sklopné hlavy a otočného stolu, tak s použitím sklopného a otočného stolu.

 Horizontální CNC frézovací centra v nabídce macmatic naleznete zde.

  

Konzolová CNC frézka je stroj určený k těžkému frézování větších dílců. Tyto stroje jsou konstrukčně řešené s důrazem na tuhost. Většinou jsou postaveny na kluzných vedeních, které zajišťuje tuhost a odolnost proti vibracím. Vřeteno stroje je obvykle uloženo vodorovně, tedy horizontálně. Vřeteno stroje bývá opatřeno kyvnou hlavou, která umožňuje obrobení dílce z více stran.

 Konzolové univerzální CNC frézovací centra v nabídce macmatic naleznete zde.

 

Horizontální vyvrtávačka je stroj určený většinou k těžkému frézování objemných dílců, svařenců, velkých desek nebo skříní. Provedení „horizontek“ může být různé a často se vyrábějí na zakázku podle konkrétních požadavků zákazníka. Základní rozdělení je na stolové a deskové „horizontky“. Stolové horizontální vyvrtávací a frézovací centra mají smykadlo s vřetenem a případně i s výsuvnou pinolou. Obrobek je upevněn na otočný stůl a je možné jej obrobit ze všech stran. Deskové horizontální vyvrtávací a frézovací centra jsou určeny k obrábění deskových a skříňových obrobků větší délky. Často jsou stroje pro vyšší univerzálnost řešeny současně v deskovém i stolovém provedení. Objemné dílce nelze snadno přepínat a manipulovat s nimi, proto používají horizontální vyvrtávací a frézovací centra přídavné úhlové hlavy, kterými se dosahuje změny geometrie osy nástroje a lze s nimi obrobit i těžko přístupná místa.

 Horizontální frézovací a vyvrtávací centra v nabídce macmatic naleznete zde.

 

Portálová obráběcí centra jsou v principu konstruovány jako vertikální frézky, ale jejich hlavní předností je tuhost konstrukce. Příčné smykadlo je umístěno na dva sloupce, čímž je možné dosahovat vyšší tuhosti. Příčná vzdálenost mezi sloupci může být i více než 2000 mm, což umožňuje obrábění velkých dílců. Podélný rozjezd stroje lze modulárně rozšiřovat až do rozjezdů 2000, 3000, 4000, 6000, 8000, 10 000 mm. Pro zvýšení univerzality stroje lze k vřetenu připojit vodorovná frézovací hlava nebo univerzální kyvná hlava, která umožňuje obrobení dílce ze všech stran. Portálová konstrukce stroje se díky její tuhosti často využívá také pro přesná portálová vertikální centra pro výrobu forem. Tato formařská portálová centra pak mají vřetena, která dosahují vysokých otáček 15 000 ~ 24 000 min-1. V extrémních případech se lze setkat se speciálními vysokootáčkovými vřeteny, u kterých maximální otáčky vřetene přesahují 60 000 otáček za minutu.

 

Pětiosé frézovací centrum – hlavní výhodou pětiosých frézek je možnost obrábět obrobek z více stran. Jsou-li všechny CNC řízené osy plně interpolované, pak lze také využít plynulého pohybu frézovacího nástroje po složité trajektorii. Tím lze obrobit prakticky jakýkoliv složitý tvar, včetně negativních ploch, které by na běžném stroji nebylo možné vyrobit. „Pětiosky“ jak se též pětiosá frézovací centra obecně nazývají, jsou vybaveny buď otočným a sklopným stolem (osy A a C) nebo kyvnou plynule řízenou frézovací hlavou (osa B) a otočným stolem (osa C), případně otočnou a sklopnou CNC řízenou hlavou (osy A a C). U otočně-sklopného stolu je vřeteno pevné a natáčí se stůl s obrobkem, u kyvné hlavy dochází k natočení nástroje a stolu. U větších obrobků je výhodnější varianta s kyvnou hlavou. Pětiosé frézky vyžadují maximální přesnost, ta bývá dosahována mimo jiné robustní konstrukcí lože a smykadla, tepelnou klimatizací vřetene, teplotními čidly a optickými odměřovacími pravítky. Novým trendem v oblasti pětiosého obrábění je přístup zvaný Multitasking, při kterém pětiosé obráběcí centrum umožňuje provádět také soustružnické operace.

 Pětiosá frézovací centra v nabídce macmatic naleznete zde.

 

Tyto webové stránky používají soubory cookies.

Tyto webové stránky používají soubory cookies ke zlepšení uživatelského zážitku. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookies v souladu s našimi zásadami používání souborů cookies. Více informací

Technické
Analytické
Marketingové