TECHNICKÉ ČLÁNKY

Technologie obrábění kovů

6.10.2016
TECHNICKÉ ČLÁNKY

Obrábění je technologický proces, kterým vytváříme povrchy obrobku určitého tvaru, rozměrů a jakosti odebíráním materiálu za pomoci řezného nástroje.

Hlavní druhy třískového obrábění:

Soustružení – Obráběcí metoda třískového obrábění používaná pro zhotovení součástí rotačních tvarů na stroji, který se obecně nazývá soustruh nebo v případě multifunkčních zařízení soustružnické centrum. K obrábění se používá statický obráběcí nástroj (soustružnický nůž) a hlavní pohyb vykonává rotující obrobek. Soustružením lze obrábět jak vnější, tak vnitřní válcové, kuželové, tvarové plochy a zápichy. Na soustruhu lze vrtat, vyvrtávat, vystružovat a řezat závity.

Frézování – Obráběcí metoda třískového obrábění používaná pro zhotovení součástí rovinných tvarů na stroji, který se obecně nazývá frézka nebo frézovací centrum. K obrábění se používá rotační nástroj (fréza) a hlavní pohyb vykonává obrobek, který je posouván proti rotujícímu nástroji. Materiál obrobku je odebírán břity nástroje. Frézováním lze obrábět rovinné plochy nebo obecné nepravidelné plochy, kruhové otvory, drážky a složité tvary. Na frézkách lze vrtat, vyvrtávat, vystružovat a řezat závity.

Vrtání – Obráběcí metoda třískového obrábění používaná pro zhotovení otvorů řezným nástrojem (vrták). U frézek vykonává hlavní pohyb rotující vrták a je posouván ve směru osy k obrobku. U soustruhu vykonává hlavní pohyb rotující obrobek a stacionární vrták vykonává pohyb ve směru osy k obrobku.

Vystružování – Obráběcí metoda třískového obrábění používaná pro přesné dokončování otvorů řezným nástrojem (výstružník). Otvor musí být nejprve předvrtán menším průměrem vrtáku a vyhrubován výhrubníkem s přídavkem pro dokončení. Samotným vystružením lze dosáhnout velmi dobrého opracování povrchu a přesného obrobení.

Řezání – Obráběcí metoda třískového obrábění používaní pro dělení materiálu (tyčí, kulatin). Při řezání dochází k odebírání materiálu za pomocí mnohozubého řezného nástroje (pilový pás, pilový list) na stroji obecně nazývaném strojní rámová pila. Materiál je většinou řezán s přídavkem materiálu pro konečné obrobení na obráběcím stroji.

Hoblování – Obráběcí metoda třískového obrábění používaná ke zhotovení rovinných ploch za pomoci řezného nástroje (hoblovací nůž) na stroji obecně nazývaném hoblovka. Hlavní pohyb je přímočarý pohyb hoblovacího nože proti obrobku. Hoblování se používá například pro dokončení povrchů stolů obráběcích strojů.

Obrážení – Obráběcí metoda třískového obrábění používaná ke zhotovení ozubení za pomoci řezného nástroje (obrážecí nůž) na stroji obecně nazývaném obrážečka. Hlavní pohyb je přímočarý, obrážecí nůž je upnutý ve smýkadle, které vykonává pohyb.

Broušení – Obráběcí metoda třískového obrábění používaná k dokončování ploch na požadovanou přesnost s dobrým opracováním. Broušení se provádí rotačním nástrojem (brusný kotouč) na stroji obecně nazývaném bruska. Odebírání materiálu probíhá během otáčivého pohybu brusného kotouče proti pohybu upnutého obrobku.

Superfinišování – Obráběcí metoda velmi jemného dokončení povrchu na rovinných plochách. Jedná se v podstatě o broušení malými brusnými kameny, které konají kmitavý pohyb podél nástroje a jsou přitlačovány silou směrem k obrobku. Broušení probíhá pod olejem.

Lapování – Obráběcí metoda velmi jemného dokončování povrchu za použití volného brusiva (brusné pasty) kdy dochází k nepravidelnému roznášení brusných zrn a tím dojde k zahlazení stop po předchozím obrábění.

Honování – Obráběcí metoda dokončování vnitřních nebo vnějších válcových ploch za pomoci brusných kamenů v honovací hlavě. Při honování dochází ke sdruženému pohybu honovacích kamenů a pohybu hlavy. Honování se provádí ve směru šroubovice a tím dojde k dokonalému zahlazení stop po předchozím obrábění. Stroj, na kterém se honování provádí se jmenuje honovačka.

CNC frézování

Frézování je metoda třískového obrábění kovů vícebřitým rotačním nástrojem. Hlavní pohyb (rotační) vykonává nástroj a vedlejší pohyb (přísuv, posuv) obrobek. Frézovací stroj se obecně nazývá frézka nebo frézovací centrum a řezný nástroj fréza. Způsob frézování dělíme na sousledné, kdy se nástroj otáčí ve směru pohybu stolu s obrobkem a nesousledné kdy je tomu opačně. Ve většině případů se doporučuje u CNC frézovacích strojů použít frézování sousledné.

Výhody nesousledného frézování:

  • není zapotřebí vymezování vůle mezi posuvovým šroubem a maticí stolu stroje
  • menší opotřebení šroubu a matice
  • záběr zubů frézy při jejich vřezávání nezávisí na hloubce řezu

Výhody sousledného frézování:

  • vyšší trvanlivost břitů, což umožňuje použití vyšších řezných rychlostí a posuvů
  • menší potřebný řezný výkon, řezná síla přitlačuje obrobek ke stolu
  • zamezuje vzniku vibrací
  • nedochází k nadměrnému vzniku nárůstků
  • lepší opracování povrchu obrobku

CNC soustružení

Soustružení -  Obráběcí metoda třískového obrábění používaná pro zhotovení součástí rotačních tvarů na stroji, který se obecně nazývá soustruh nebo soustružnické centrum. K obrábění se používá statický obráběcí nástroj (soustružnický nůž) a hlavní pohyb vykonává rotující obrobek. Soustružením lze obrábět vnější a vnitřní válcové, kuželové, tvarové plochy, rovinné čelní plochy a zápichy. Na soustruhu lze vrtat, vyvrtávat, vystružovat a řezat závity. CNC řízení u soustružnických operací umožňuje obrábění tvarově složitých obrobků ve vysoké přesnosti obrobení.

 

Tyto webové stránky používají soubory cookies.

Tyto webové stránky používají soubory cookies ke zlepšení uživatelského zážitku. Používáním našich webových stránek souhlasíte se všemi soubory cookies v souladu s našimi zásadami používání souborů cookies. Více informací

Technické
Analytické
Marketingové